IMG 8123

Онлајн састанак „Опште међупредметне компетенције и кључне компетенције за целоживотно учење у процесу наставе и учења“

У циљу развоја и јачања компетенција стручних сарадника и размене искустава, Педагошко друштво Србије и Друштво психолога Србије и реализују састанке и вебинаре на актуелне теме и дешавања које пракса намеће: Тема: Опште међупредметне компетенције и кључне компетенције за целоживотно учење у процесу наставе и учења Датум и време: 17.1. у 18 часова Реализатор: Биљана Стојановић, професор историје…