TERAPIJA PRODUŽENOG IZLAGANJA (PE) ZA RAD SA PTSP-om

Centar za primenjenu psihologiju ponovo organizuje obuku Terapija produženog izlaganja (Prolonged Exposure Therapy – PE) – 13, 14, 20. i 21. maja 2023. godine. Obuka predviđa četiri onlajn susreta po osam sati, vikendom, preko ZOOM aplikacije. Polaznici dobijaju sertifikat CTSA (Center For The Treatment And Study Of Anxiety, University of  Pennsylvania) i Centra za primenjenu psihologiju. Rok za prijavu je 4.…