ACT 2.2 – TERAPIJA POSVEĆENOSTI I PRIHVATANJA: napredni iskustveno-instruktivni kurs – 10. i 11. decembra 2022. u Beogradu

Centar za primenjenu psihologiju organizuje napredni kurs iz Terapije posvećenosti i prihvatanja (ACT 2.2): Majndfulnes i defuzioniranje – moć sadašnjeg trenutka. Planirano je da se kurs održi 10. i 11. decembra 2022. u Beogradu. Rok za prijavu je 1. decembar 2022. godine. Informacije i prijava na mejl: cpp@dps.org.rs