pdsdps

РЕПУБЛИЧКА СЕКЦИЈА СТРУЧНИХ САРАДНИКА

Настављамо са радом Републичке секције стручних сарадника са одабраним актуелним и корисним темама. Прва Републичка секција стручних сарадника у овој школској години одржаће се 21.10.2022. године онлајн (преко зум апликације) у 18 часова. Дневни ред: Пројекат “Педагози за савремено образовање” (Pedagogues for contemporary education) Оквирно време трајање 18.15- 18.45 часова. Излагачи: Љиљана Вдовић – Александра…