Obuka Razotkrivanje seksualnog zlostavljanja dece (SZD): primena sistemskog pristupa u radu sa porodicama

Centar za primenjenu psihologiju organizuje novu obuku Razotkrivanje seksualnog zlostavljanja dece (SZD): primena sistemskog pristupa u radu sa porodicama, autora dr Jelisavete Sanje Rolović, 15. i 16. oktobra 2022. godine u Beogradu. Rok za prijavu je 10. oktobar 2022. g. Zainteresovani mogu poslati svoje prijave na mejl: cpp@dps.org.rs ili dpscpp@orion.rs