Obuka Razotkrivanje seksualnog zlostavljanja dece (SZD): primena sistemskog pristupa u radu sa porodicama

Opšti cilj programa je jačanje kompetencija stručnjaka za prepoznavanje znakova seksualnog zlostavljanja kod dece i unapređenje veština za terapijski rad sa decom i porodicama u kojima je razotkriveno SZD. Specifični ciljevi programa: Upoznavanje sa savremenim teorijama o seksualnom zlostavljanju dece (integracija socijalno konstrukcionističkog, feminističkog i sistemskog model tretmana koji se fokusira na jačanje zaštitnih odnosa…