ЕФПА: Извештај о улози психолога у здравству

Поштоване колеге, Као што вам је можда познато, Извршни одбор ЕФПА усвојио је праксу консултовања са удружењима чланицама пре него што у коначном облику изда било који документ који би могао да утиче на политику или регулативу, или да формира професионалне смернице које се од психолога очекује да следе, било на европском или националном нивоу.…

Razvoj intelektualnih veština i održanje pažnje kod dece predškolskog i ranog školskog uzrasta u savremenom kontekstu

Компетенција: К3, К5, К10, К23 Приоритет: 4 Аутор: Бранка Тишма, дипломирани психолог, Београд   Реализатори: Бранка Тишма, дипломирани психолог, Београд; Смиљана Вујадиновић, дипломирани психолог, ОШ „Мајка Југовића“, Београд   Општи циљеви: Јачање компетенција васпитача, стручног сарадника у ПУ, учитеља и стручног сарадника у школи у развоју интелектуалних капацитета детета узраста 3-8 година и одржање његове…

Stručni rad psihologa sa učenicima i roditeljima

Компетенција: К23 Приоритет: П4   Аутори: Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“, Чачак; Бранка Тишма, дипломирани психолог   Реализатори: Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“, Чачак; Бранка Тишма, дипломирани психолог   Општи циљеви: Унапређивање професионалног рада, развој компетенција и јачање капацитета психолога за стручни рад са ученицима и родитељима у школи Специфични циљеви:    …

Sa adolescentom kroz krizu

Компетенција: К3, К14, К19, К23 Приоритет: П4   Аутори: Светлана Свешко, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа “Јелица Миловановић“, Београд; Драгана Трифуновић, дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа “Јелица Миловановић“, Београд; Лена Делеон Милачић, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа “Јелица Миловановић“, Београд Реализатори: Светлана Свешко, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа “Јелица Миловановић“, Београд;…