ssmc9

Стави се у моје ципеле

У последњих пар година, сведоци смо једне позитивне промене у друштву, а то је јавно проговарање о проживљеном сексуалном насиљу и узнемиравању. Међутим, уместо да се таква промена препозна, а потом подржи и охрабри, она бива пропраћена врло тешким, неемпатичним и понекад врло узнемирујућим коментарима на друштвеним мрежама. Вређање, ругање и креирање шала на рачун…