PSIHOTERAPIJA PRODUŽENOG IZLAGANJA (PE) ZA RAD SA PTSP-om

Terapija produženog izlaganja (Prolonged Exposure Therapy – PE) je tretman koji je kreiran sa idejom da pomogne klijentima da prorade traumatske događaje i umanje tegobe koje nastaju kao posledica PTSP-a. Obuka predviđa četiri online susreta po osam sati, putem ZOOM aplikacije. Polaznici dobijaju sertifikat CTSA (Center For The Treatment And Study Of Anxiety, University of …