PSIHOTERAPIJA PRODUŽENOG IZLAGANJA (PE) ZA RAD SA PTSP-om

Hronični posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) je često složen i kliničarima, za lečenje izazovan poremećaj. Terapija produženog izlaganja (PE) je tretman koji je kreiran sa idejom da pomogne klijentima da prorade traumatske događaje i umanje tegobe koje nastaju kao posledica PTSP-a.   Terapija produženog izlaganja (Prolonged Exposure Therapy – PE) je: naučno zasnovan i visoko efikasan…