Reakcija Departmana za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu na Predlog nacrta zakona o psihoterapiji

Poštovani, Povodom dokumenta objavljenog sa sajtu Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS) https://savezpsihoterapeuta.org/zakon-o-psihoterapiji-2/, smatramo svojom profesionalnom i akademskom obavezom da damo svoje komentare na tekst Nacrta predloga zakona o psihoterapijskoj delatnosti. Predloženi komentari su analizirani i usvojeni od strane Departmana za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.