OSNOVNA OBUKA ZA MEDIJACIJU

U organizaciji Fakulteta političkih nauka u Beogradu, u okviru programa inovacija znanja, održaće se osnovna obuka za medijaciju u trajanju od 5 dana. U skladu sa preporučenim merama, obuka će se odvijati online. Obuka će se realizovati po programu akreditovanom kod Ministarstva pravde Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o posredovanju (medijaciji) i Pravilnikom o…