Obaveštenje o radu tokom praznika

Zbog neradnih dana Rudarsko-geološkog fakulteta u čijoj zgradi se nalazimo, kancelarije i fiksni telefoni Društva psihologa Srbije i Centra za primenjenu psihologiju neće biti u funkciji u periodu od 1. do 10. januara 2022. godine. Mejlovi i mobilni telefoni zaposlenih ostaju na raspolaganju svim našim kolegama i klijentima. Društvo psihologa SrbijeCentar za primenjenu psihologiju