Anketa o obukama

Poštovane koleginice i kolege,   Društvo psihologa Srbije je pokrenulo inicijativu formiranja preliminarnog   • Registra edukacija, obuka i drugih vidova stručnog usavršavanja psihologa,  • Registra psihologa koji drže obuke i  • Registra psihologa koji su prošli neku obuku.