Invitation letter for the 70th Congress of Psychologists of Serbia

PSYCHOLOGY BETWEEN PROFESSION AND SCIENCE   Dear Colleagues, The annual 70th Congress of Psychologists of Serbia named Psychology between Profession and Science is near. Preparations for its holding are entering the final phase, and we are pleased to inform you that applications for the Congress of Psychologists of Serbia are open. Applications for your oral…

Pozivno pismo za 70. Kongres psihologa Srbije

PSIHOLOGIJA IZMEĐU PROFESIJE I NAUKE Od psihologije koja se bavila sastavnicama svesnih procesa posle 150 godina stigli smo do discipline koja se razvija u veoma različitim pravcima. Iz ovog divergentnog razvoja proizilazi uključenost psihologije u veoma različite domene života i rada. Takav razvoj doveo je i do njene planetarne popularnost kao studijskog programa, da postane…