JAČANJE PROFESIONALNE ULOGE PSIHOLOGA U ŠKOLI – 6. novembar 2021. god. putem ZOOM aplikacije

Društvo psihologa Srbije, Centar za primenjenu psihologiju obaveštava sve zainteresovane psihologe da je u toku formiranje grupe za obuku Jačanje profesionalne uloge psihologa u školi (kat.br. 7). Realizacija programa obuke u trajanju od jednog dana (8 sati stručnog usavršavanja) je planirana za 6. novembar 2021. putem ZOOM aplikacije. Rok za prijavu je 24.oktobar 2021. god.…

JAČANJE PROFESIONALNE ULOGE PSIHOLOGA U ŠKOLI – 6. novembar 2021. god. putem ZOOM aplikacije

Društvo psihologa Srbije, Centar za primenjenu psihologiju obaveštava sve zainteresovane psihologe da je u toku formiranje grupe za obuku Jačanje profesionalne uloge psihologa u školi (kat.br. 7). Realizacija programa obuke u trajanju od jednog dana (8 sati stručnog usavršavanja) je planirana za 6. novembar 2021. putem ZOOM aplikacije. Rok za prijavu je 24.oktobar 2021. god.