Screenshot 463 1 min

Dijalog o zaštiti i unapređenju prava građana u oblasti mentalnog zdravlja

U četvrtak, 08.07.2021. god je pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Fondacije BFPE za odgovorno društvo organizovan društveni dijalog o zaštiti i unapređenju prava građana u oblasti mentalnog zdravlja. Učesnici dijaloga bili su predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, kao i NVO sektora. detaljnije