Plenarni predavači

Plenarni predavači 69. Kongresa psihologa Srbije Prof. dr Vesna Gavrilov-Jerković, psiholog, redovna je profesorka na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu gde predaje na predmetima iz oblasti psihodijagnostike i psihoterapije na osnovnim, master i doktorskim studijama psihologije. Svoju profesionalnu karijeru je započela u neuropsihijatrijskoj bolnici u Somboru gde je radila na poslovima kliničke…