Poziv za prijavu radova: Godišnjak za psihologiju

Drage koleginice i kolege, Redakcija naučnog časopisa Godišnjak za psihologiju je počela sa pripremom novog broja, te vas, u ime Departmana za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Nišu, pozivamo da dostavite svoje radove za broj koji će biti objavljen do kraja 2021. godine. Časopis objavljuje radove na srpskom i engleskom jeziku (originalne naučne, pregledne i stručne…