JAČANJE PROFESIONALNE ULOGE PSIHOLOGA U ŠKOLI – 15.januar 2021.god. putem ZOOM aplikacije

Društvo psihologa Srbije, Centar za primenjenu psihologiju obaveštava sve zainteresovane psihologe da je u toku formiranje grupe za obuku Jačanje profesionalne uloge psihologa u školi (kat.br. 7). Realizacija programa obuke u trajanju od jednog dana (8 sati stručnog usavršavanja) je planirana za 15. januar 2021. putem ZOOM aplikacije.  Rok za prijavu je 7.januar 2021. god.