Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas o održavanju vebinara sa temom: Kritički pristup informacijamau kontekstu KOVOD-19 krize   Panelista-moderator:​ Zorica Mihailović Ugostiteljsko-turistička škola Beograd Učešće na verinaru je besplatno. Datum održavanja: ponedeljak,​ 07.12.2020. u 16 časova​ ​   Link za prijavu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuNqKDI5_dWFG6dH6GseV-sgEqQi0yzouI_Yz9WFzHaE9bzQ/viewform