JAČANJE PROFESIONALNE ULOGE PSIHOLOGA U ŠKOLI – 20.decembar 2020.god. putem ZOOM aplikacije

Društvo psihologa Srbije, Centar za primenjenu psihologiju obaveštava sve zainteresovane psihologe da je u toku formiranje grupe za obuku Jačanje profesionalne uloge psihologa u školi (kat.br. 7). Realizacija programa obuke u trajanju od jednog dana (8 sati stručnog usavršavanja) je planirana za 20. decembar 2020. putem ZOOM aplikacije.  Rok za prijavu je 14.decembar 2020. god.