ACT U NOVOM SADU! TERAPIJA POSVEĆENOSTI I PRIHVATANJA (ACT): osnovni iskustveno-instruktivni kurs – 21. I 22. novembar 2020.

Centar za primenjenu psihologiju organizuje obuku iz integrativnog modela psihološke promene – Terapija posvećenosti i prihvatanja (ACT): osnovni iskustveno-instruktivni kurs – prvi put u Novom Sadu. Obuka će biti održana 21. i 22. novembra 2020. godine.  Rok za prijavu je 13. novembar 2020. godine.