Пројекат: Подршка психолозима и педагозима, стручним сарадницима у основним и средњим школама у отежаним условима уз програм учења на даљину

Носилац пројекта Педагошко друштво Србије  Пројекат подржавају  Министарство просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ и Друштво психолога Србије У Србији je због проглашења ванредног стања услед епидемије привремено обустављана непосредна настава у школама, што не значи и обустављање васпитно-образовног рада са ученицима у основним и средњим школама. У том смислу је МПНТР припремило оперативни план…