Pomoć za građane

Poštovani građani Srbije, Kriza izazvana pandemijom virusa Covid19 i mere koje države preduzimaju u borbi protiv pandmije dovele su do velikih promena u svakodnevnom životu ljudi širom sveta. Društvo psihologa Srbije nudi volontersku psihosocijalnu podršku građanima Srbije kojima je teško psihološki da se nose sa novonastalom situacijom. Ovde ćete naći spisak psihologa volontera, način na…