Najnovija vest: Koronavirus COVID-19: uloga psihologa u Europi

Koronavirus COVID-19: uloga psihologa u Europihttp://efpa.eu/covid-19 Smernice i mogući postupci psihologa u Europi u vezi s Corona virusom. Corona virus ili COVID-19 je sada najvažnije zdravstveno pitanje širom Evrope. EFPA, kao evropska krovna organizacija psihologa, usaglasila je neke smernice i moguće akcije psihologa u njihovim udruženjima.• Pružanje psihološke podrške prvog redaPsiholozima je u ovoj situaciji…