NOVI TERMIN! Terapija posvećenosti i prihvatanja: NAPREDNI ISKUSTVENO-INSTRUKTIVNI KURS ACT 2.1– 29. februar i 1. mart 2020. godine

Centar za primenjenu psihologiju 29. februara i 1. marta 2020. godine u Beogradu ponovo organizuje ACT 2.1 – prvi od tri nezavisna dvodnevna kursa naprednog nivoa obuke iz integrativnog modela psihološke promene – Terapija posvećenosti i prihvatanja (ACT). Rok za prijavu je 14. februar 2020. godine.