LISABONSKA PROKLAMACIJA

U Lisabonu je od 14. do 16. novembra 2019. godine održan Međunarodni samit o psihologiji i globalnom zdravlju sa naglaskom na uticaj klimatskih promena na planetu. Na poziv Američke psihološke asocijacije ovom samitu je prisustvovao kolega Nikola Petrović, predsednik Odbora za etička pitanja Društva psihologa Srbije. Samitu je prisustvovalo i još 42 predstavnika psiholoških udruženja…