Poštovane koleginice i kolege,

Ovom prilikom želimo da vas podsetimo da je cena članarine u DPS i za 2020.godinu za sve kategorije ostala nepromenjena. Pozivamo vas da iskoristite povlašćenu cenu članarine (preko 30% nižu od regularne!) koja važi do 15.februara 2020.god. i obnovite svoje članstvo ili se učlanite u DPS. http://dps.org.rs/o-drustvu-psihologa/clanstvo/o-clanarini Društvo psihologa Srbije želi vam lepe predstojeće praznike.…