Objavljen program Kongresa 2019. i otpočela prijava za učešće u radionicama

Poštovane koleginice i kolege, Objavljen je program 67. Kongresa psihologa Srbije i dostupan Vam je putem sledećeg linka Teme radova i imena njihovih autora nalaze se u okviru odeljka Kongres, na stranici Radovi Pored šest plenarnih predavanja, 12 okruglih stolova, osam tematskih simpozijuma, više desetina usmenih saopštenja, trinaest postera, imaćete i priliku da od autora…