Рок за пријаву рада за награду Јосип Бергер

На 24. седници Извршни Одбор Друштва психолога Србије је донео одлуку о додељивању награде  „Јосип Бергер“, за најбољи мастер рад који се односи на практичан рад психолога са појединцима, групама и организацијама, и чији резултати и закључци несумњиво упућују на конкретне могућности унапређивања делатности психолога у професионалној пракси.