PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU – TERAPIJA POSVEĆENOSTI I PRIHVATANJA: osnovni iskustveno-instruktivni kurs – 23-24. jun 2018.

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU – TERAPIJA POSVEĆENOSTI I PRIHVATANJA: osnovni iskustveno-instruktivni kurs – 23-24. jun 2018. Centar za primenjenu psihologiju još jednom organizuje obuku iz novog integrativnog modela psihološke promene – Terapija posvećenosti i prihvatanja (ACT): osnovni iskustveno-instruktivni kurs. Obuka će biti održana 23-24. juna 2018. godine. Rok za prijavu je 15.jun  19.jun 2018.godine.