TERAPIJA POSVECENOSTI I PRIHVATANJA: osnovni iskustveno-instruktivni kurs – 02-03.decembar 2017

Centar za primenjenu psihologiju još jednom organizuje obuku iz novog integrativnog modela psihološke promene – Terapija posvećenosti i prihvatanja (ACT): osnovni iskustveno-instruktivni kurs. Obuka će biti održana 02-03.decembra 2017.godine. Rok za prijavu je 20.novembar 24.novembar 2017.godine. Integracija kognitivno – bihejvioralnih i istočnjačkih tehnika u novom, inventivnom terapijskom modelu Terapija posvećenosti i prihvatanja ili ACT (Acceptance…