VELIKI STUDENTSKI POPUST NA UDŽBENIKE Centra za primenjenu psihologiju u periodu od 02. do 20. oktobra 2017. godine.

Udžbenici se mogu kupiti lično, uz indeks, u prostorijama Društva psihologa Srbije – Đušina 7/III (zgrada Rudarsko-geološkog fakulteta), Beograd ili poručiti putem e-maila: dragana@dps.org.rs (u e-mailu navesti ime, prezime, JMBG, tačnu adresu, broj telefona i u prilogu dostaviti scan indeksa) Cenovnik

Uvodni kurs: RORŠAH TEST – obuhvatni sistem Džona Eksnera

U subotu 30.septembra 2017.godine počinje Seminar za primenu  RORŠAH TESTA prema Obuhvatnom sistemu Džona Eksnera, u trajanju od 42 sata (ukupno 7 dana obuke). Na osnovu sugestija prethodnih polaznika, uvodni kurs je, na prethodnih 36 sati obuke, produžen za još jedan susret (dodatnih 6 sati), koji će biti posvećen rešavanju dilema u kodiranju i vežbanju interpretacije podataka.