Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je ZUOV doneo Odluku da se naš naučno – stručni skup Kongres psihologa 2017, pod nazivom „Globalizacija i lokalizacija psihologije“, priznaje kao oblik stalnog stručnog usavršavanja. Odluka je kod ZUOV-a zavedena pod brojem 404-4/2017. ZUOV je utvrdio da su predložene teme koje će se obrađivati na Kongresu psihologa 2017.godine…