Produžen rok za prijavu – NAPREDNI KURS: RORŠAH TEST – obuhvatni sistem Džona Eksnera!

Centar za primenjenu psihologiju, nakon više uspešno organizovanih Uvodnih, sada organizuje Napredni seminar za primenu  RORŠAH TESTA prema  Obuhvatnom sistemu Džona Eksnera, u trajanju od 36 sati (ukupno 6 dana obuke). Početak seminara je 13.maja 2017.godine a rok za prijavu je 3.maj 2017.godine 7.maj 2017.godine. CILJ seminara: Cilj naprednog seminara je unapređivanje početnih znanja i…