OBUKA ZA PRIMENU TESTA TIP-1 – 05. i 08.aprila 2017.godine

Društvo psihologa Srbije, Centar za primenjenu psihologiju obaveštava sve zainteresovane pedagoge da je realizacija Obuke za primenu testa TIP-1 (kat.br. 487) planirana za 05. i 08.april 2017. god. Polaznici, po završetku obuke, dobijaju uverenje o savladanom programu stručnog usavršavanja. Trenutno je u toku formiranje grupa na osnovu pojedinačnih prijava, pa je poželjno da se svi…

NAJNOVIJI TERMIN ZA OBUKU ZA PRIMENU TESTA TIP-1 – 05. i 08.april 2017!

 Usled velikog interesovanja, Društvo psihologa Srbije, Centar za primenjenu psihologiju obaveštava sve zainteresovane pedagoge da je utvrđen još jedan termin za održavanje Obuke za primenu testa TIP-1 (kat.br. 487). Napominjemo da je ova obuka OBAVEZNA za pedagoge koji u svom radu koriste test TIP -1. Rok za prijavu je produžen: 10. mart 2017. god    31.mart…