Redovna Skupština Društva psihologa Srbije

Redovna Skupština Društva psihologa Srbije će se održati 23.04.2017.god. na Rudarsko – geološkom fakultetu sa početkom u 11 časova. Na Skupštini će se birati  predsednik Društva, kojem ističe mandat na polovini mandatnog perioda ostalih tela Društva.  Pored izveštaja  i planova IO DPS, CPP i drugih tela Društva, planirano je razmatranje i usvajanje Pravilnika i Poslovnika,…