zdravstvena psihologija

CPP

Društvo psihologa Srbije je 1992. godine osnovalo CENTAR ZA PRIMENJENU PSIHOLOGIJU kao samostalno preduzeće za istraživačko-razvojne usluge, grafičko-izdavačku delatnost i komercijalne poslove. Centar se bavi: Izradom i distribucijom psiholoških mernih instrumenata: testova sposobnosti, inventara ličnosti i test-aparata kao i prateće stručne literature organizacijom seminara: stručnih usavršavanja i obučavanja iz različitih oblasti primenjene psihologije, za psihologe i treća…

Seminari

Centar za primenjenu psihologiju se već duži vremenski period uspešno bavi edukacijama iz različitih oblasti primenjene psihologije, u cilju stručnog usavršavanja kako psihologa, tako i kolega iz srodnih disciplina i trećih lica (menadžera, rukovodilaca, vaspitača…). Naši saradnici-autori seminara (njih preko 60) su najpoznatiji predavači u zemlji, univerzitetski profesori i psiholozi sa bogatim praktičnim iskustvom, kompetentni…