Osnove psihološke pripreme u sportu

Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, u okviru svojih seminara koji su odobreni od strane nadležnih strukovnih tela, predstavlja novi seminar – Osnove psihološke pripreme u sportu, čiji je sadržaj usklađen sa savremenim saznanjima psihološke nauke i prakse.