Radionice tokom Sabora

Tokom Sabora psihologa biće organizovane radionice i obuke na koje se mogu prijaviti posetioci. Prijavljivanje za učešće će uskoro biti otvoreno, a do tada Vas upoznajemo s najavljenim programima: