Mogućnost plaćanja članarine metodom administrativne zabrane

Mogućnost plaćanja članarine u jednakim mesečnim ratama metodom administrativne zabrane podrazumeva sledeće: ·       preuzeti formular u nastavku ·       popuniti i overiti u svojoj radnoj instituciji ·       poslati sken dokumenta na mejl adresu sekretar@dps.org.rs ·       overen sa naše strane, dokument Vam vraćamo putem mejla da biste ga dostavili u finansijsku službu, koja će realizovati odbijanje rata Iznos članarine, koja se uplaćuje na…

Formular za plaćanje članarine putem administrativne zabrane

Poštovani članovi Društva psihologa, U „Psihološkim novinama“, broj 378 ste informisani da je IO DPS izradio formular za plaćanje članarine putem administrativne zabrane, u skladu sa odlukom koja je donesena na 32 sednici. U istom tekstu je najvljeno da se formular za ovakav oblik uplaćivanja nalazi u prilogu „Psiholoških novina“. Formular je greškom izostao u novinama. Prilog će biti…