PREMINUO PROF. DR SULEJMAN HRNjICA

Prof.dr Sulejman Hrnjica preminuo je u Beogradu 24.04.2014. Rođen je  5.1.1942 u Bugojnu, BiH. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Bugojnu. Osnovne studije psihologije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao je  1969. (magistarski rad: »Zadovoljstvo sobom i stav prema socijalnim institucijama«). Doktorirao je 1975.(doktorska teza: »Zrelost ličnosti – pokušaj teorijskog određenja i empirijske procene«).…

DVADESETDEVETA SEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Samo dve nedelje nakon 28. sednice IO održana je i 29. sednica. Bilo je to 11.04.2014. godine, a prisutni su bili predsednik DPS-a prof.dr Ivan Jerković, Branka Tišma,Katica Mladinić, Marina Pavlović,dr Adela Zobenica,Vesna Čorto,dr Dag Kolarević, Ljiljana Trlaja ispred Nadzornog odbora, Duško Babić u ime CPP-a i Stefan Milutinović, VD sekretara Društva. Tokom rada priključila…