tzv

Aktuelna ponuda seminara za roditelje

  Niz seminara namenjenih roditeljima čija se deca pripremaju i polažu prijemni ispit.                        „Prijemni za roditelje“ Autorke i realizatorke seminara: Biljana Rajić Gordana Juričan   Upis u srednju školu ili na fakultet predstavlja značajnu promenu u životu mlade osobe, ali i u čitavom porodičnom…

tzv

Aktuelna ponuda seminara za mlade

  –          Sa emocijama na ti! –          Put ka (ne)uspehu! –          Moje okruženje i ja? –          Ja u stresu, ja u krizi –          Probleme nemam – ja ih rešavam –          Delinkventno ili adekvatno – izbor je na meni –          Da li živim zdravo? –          Hajde da se razumemo!              Sa…

tzv

Seminari za roditelje

Teme koje se obrađuju u okviru seminara namenjene su podršci odraslih osoba u pripremi, razvoju i očuvanju porodičnog života. Od ponuđenih seminara moguće je odabrati jedan, više njih ili pohađati čitav paket koji je u ponudi. Oblasti u okviru kojih su ponuđeni seminari: – Partnerski odnosi i planiranje porodice – Formiranje porodice i priprema za…

tzv

Seminari za mlade

Moguće je iz ponuđenog paketa seminara izabrati jedan, više njih ili program u celini. Pojedini seminari sadrže bazični i napredni nivo, pa je u tom slučaju za prijavljivanje na napredni neophodno pohađanje bazičnog nivoa, koji je realizovan najmanje mesec dana ranije. Oblasti u okviru kojih su ponuđeni seminari: – Emocije – Zdravi životni stilovi –…

tzv

O autorima i realizatorima programa

Autori i realizatori Treninga životnih vestina Biljana Rajić: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odeljenju za psihologiju diplomirala je 2011. godine, master studije završila 2012. godine. Tokom studija je bila angažovana kao demonstratorka i gostujuća predavačica. Učesnica je, autorka i realizatorka mnogobrojnih seminara, radionica i projekata, profesionalno i volonterski, najčešće u oblastima javnog nastupa, komunikacije,…