O.L.I. Integrativna Psihodinamska Psihoterapija

Секција је основана ради стручног деловања и окупљања чланства у циљу развоја О.Л.И. Интегративне Психодинамске Психотерапије. Едукација из О.Л.И. метода је верификована од стране Секције за Психотерапију, саветовање и Коучинг Друштва психолога Србије као едукација која испуњава све стручне и етичке стандарде. Акредтиована је од стране УПСКС-удружења за психотерапију, саветовање и коучинг Србије.  О.Л.И. метод…