Како постати члан ДПС

Облици чланства у Друштву психолога Чланови Друштва могу бити редовни, придружени и почасни. Редовни чланови су дипломирани психолози са најмање 240 ЕСПБ поена факултета на којима се одвијају студијски програми психологије акредитовани од стране надлежног Министарства Републике Србије, који живе и/или раде на територији Републике Србије. Придружени чланови Друштва могу бити психолози из других држава…