PN 367

  ПСИХОЛОШКЕ НОВИНЕ број 367 Септембар 2013. Сажеци О 9−ој  Конференцији „Дани примењене психологије“ у Нишу     Конференција „Дани примењене психологије“ коју организује Депратман за психиологију Филозофског факултета у Нишу девети пут за редом,одржана је 27. и 28. сеп-тембра,  у просторијама овог факултета под именом  „Даровитост, таленат, креативност“. Као и сваке и ове године се…