NAJAVA KONFERENCIJA

IV Međunarodna naučno-stručna konferencija „UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH“, 22.-23.6. 2013., Split, Hrvatska. Deveta međunarodna naučna konferencija „MENADŽMENT U SPORTU“, 24. maj 2013., Beograd.