seminar-selekcija-1

SELEKCIJA NA BAZI KOMPETENCIJA

U organizaciji Centra za primenjenu psihologiju u novembru je održan seminar pod nazivom Savremeni trendovi u profesionalnoj selekciji – selekcija na bazi kompetencija. U pripremi je nov program o menadžmentu na bazi kompetencija, koji će biti objavljen na našem sajtu početkom februara.