casopis-psihologija2012

ELEKTRONSKO UREĐIVANJE ČASOPISA „PSIHOLOGIJA“

Po ugledu na vodeće svetske naučne časopise i časopis “Psihologija“ počeo je da koristi sistem za elektronsko uređivanje i objavljivanje pripremljen u Centru za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON). Sistem je dizajniran tako da poveća efikasnost uređivačkog procesa i pokriva sve aktivnosti uređivanja – prijavljivanje radova, recenziranje, pripremu radova za štampu itd.